Rådgivningsprocessen

Action Learning Partners’ rådgivning tager udgangspunkt i en strategisk analyse. Det er en proces, der gennemføres sammen med ledelsen og som omhandler både interne og eksterne faktorer. Sammen identificerer vi de faktorer, der har haft den væsentligste betydning for den historiske udvikling. Og, vi vurderer de samme faktorers betydning for den fremtidige vækst, ligesom mulige nye faktorer og deres betydning for fremtiden vurderes.

Porteføljeanalyse, fx som vist her ved hjælp af Boston Matrixen, er et blandt mange værktøjer til at analysere særlig vigtige faktorer. Værktøjet bruges til at analysere markeds- og konkurrencesituationen.  Tankegangen i porteføljeanalysen kan anvendes på alle niveauer i organisationen. Målet er ikke blot at få et øjebliksbillede af porteføljen men også at analysere den historiske udvikling. Det er et godt udgangspunkt for at vurdere den fremtidige portefølje. På tilsvarende vis kan porteføljeanalysen bruges til at vurdere væsentlige konkurrenters portefølje.

Overblikket over den strategiske analyse skabes ved hjælp af en SWOT analyse, der bruges som beslutningsgrundlag for mål og strategier. Action Learning Partners har skabt en unik nyudvikling af det gængse modelapparatur. Målet er, at øge kvaliteten i strategiarbejdet. Med analysen sikres det, at de ressourcer, der er til rådighed, bliver anvendt på de områder, der har størst betydning for evnen til at skabe vækst og lønsomhed. Områderne er enten meget alvorlige trusler, hvis forekomst vurderes meget sandsynlig, eller store svagheder, der vurderes at være meget vigtige.

Læs mere om SWOT /Klik her

Læs mere om Implementering af strategi /Klik her

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99