SWOT

Rigtig mange ledere ved hvad en SWOT analyse er. Knap så mange kan udarbejde en SWOT analyse, der kan anvendes som et relevant redskab til at formulere de strategiske mål og strategierne. En af årsagerne er, at det kan være svært at skabe et tilstrækkeligt overblik.
Derfor har Action Learning Partners videreudviklet det gængse modelapparatur, så man dels sikrer en ordentlig prioritering af både styrker, svagheder, trusler og muligheder og dels sikrer, at de vigtigste af disse fire elementer sættes ind i en brugbar forståelsesramme.

For det første har udviklingen den betydning, at det bliver nemmere at opstille forskellige strategiscenarier med tilhørende strategirespons. Det har stor betydning, hvis virksomhedens varslingssystem opfanger turbulens.

For det andet har udviklingen den betydning, at det bliver nemmere for medarbejdere ude i organisationen, at oversætte strategien til konkrete aktivitetsplaner.

Action Learning Partners har gode erfaringer med at anvende det nye modelapparatur på både organisations- og afdelingsniveau

Vil du vide mere /Kontakt os.

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99