Lederskab

Action Learning Partners mener, at ledelse og lederskab er to forskellige men samtidig afhængige ledelsesdiscipliner. I en tid med hyppigere, større og mere uforudsigelige forandringer i de globale markedskræfter er lederskab blevet vigtigere.

Ledelse handler om, at kunne håndtere planlægning, budgettering, organisering, bemanding, styring og problemløsning, dvs. holde et system af mennesker og teknologi kørende uden større problemer. Lederskab, derimod, handler om at skabe eller tilpasse organisationer til markant ændrede markedsvilkår, dvs. have et effektivt system til kaosledelse, være visionær og værdibaseret, få medarbejderne til at slutte op bag visionen og inspirere dem til at realisere den trods forhindringer.

Dimensioner af ledelsesmæssig effektivitet


Program til udvikling af lederskab
Action Learning Partners har udviklet et program til træning af ledere i bedre lederskab, som vi har gode erfaringer med. Indholdet er delvis case – baseret og tilpasses i høj grad til kundens særlige situation og problemstillinger. Læringsformen udnytter mange af action learning metodens elementer og består af en kombination af fagligt input, cases og øvelser, feedback fra underviserne, erfaringsudveksling og refleksion.

Målet
Målet med træning af ledere i lederskab er, at skærpe deres opmærksomhed på elementerne i det gode lederskab og at lære dem at anvende vigtige værktøjer i lederskabet.

Indhold
Indholdet er typisk struktureret i en introduktion til ledelsesudvikling og en række værktøjskurser.

Introduktion til udvikling af lederskab
Indholdet kan variere, men følgende temaer anses for centrale:
• Motivation
• Kommunikation
• Kultur og forandringsforståelse
• Forandringsledelse

Værktøjskurser
Introduktion til udvikling af lederskab suppleres med et antal værktøjskurser. Temaerne tilpasses deltagernes konkrete behov. Typiske temaer er følgende:
• Strategi
• Kaosledelse
• Kend dig selv i lederskabet
• Teambuilding
• Økonomiforståelse
• Coaching
• Konflikthåndtering

Temaerne i værktøjskurserne udvælges ud fra kundens konkrete behov.

Ønsker du træning af lederskab gennemført som et decideret action learning program /Læs mere

For yderligere information /Kontakt os.

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99