Programmer

Alle vore business simulations er – på nær Entrepreneur -interaktive. Det betyder, at virksomheder konkurrerer mod hinanden, og at beslutninger i én virksomhed påvirker resultaterne i andre virksomheder og hele markedet. I Entrepreneur kæmper man mod computeren og ikke mod hinanden.
Succes eller fiasko er i alle vore business simulations afhængig af markedets opfattelse (perception) af virksomheden og/eller brands.
Dataoverførsel mellem virksomheder og administrator sker via usb-sticks (mellem ”stand-alone” pc’ere) eller via intra- eller internet.

Markstrat
Markstrat er særlig velegnet til at træne marketing strategi. Virksomhederne udvikler, producerer og markedsfører halvlange forbrugsgoder af typen, elektroniske underholdningsprodukter, der er specificeret via 5 fysiske karakteristika samt pris. Virksomhederne kan operere på 2 uafhængige markeder samtidigt. Markstrat genererer mange relevante markedsanalyser, mens de økonomiske analyser har fokus på resultatopgørelsen.
Action Learning Partners har stor erfaring i anvendelsen af Markstrat – både på CBS og i den private sektor.

Mere information om Markstrat: http://www.stratxsimulations.com/markstrat_online_home.aspx

Executive
Executive er særlig velegnet til at træne forståelsen for helhedsorientering. Virksomhederne udvikler, producerer og markedsfører personbiler, dvs. lange forbrugsgoder. Executive bygger på virkelige data fra den europæiske personbil industri, og er bygget op omkring et grundmodul og 3 tillægsmoduler, Marketing, Kvalitet, Finans, der kan tilkobles enkeltvis eller i kombination. Sidstnævnte gør det nemt at tilpasse til forskellige behov. Action Learning Partners har stor erfaring i anvendelsen af Executive – både i den private sektor og i undervisningssektoren.

Mere information om Executive: http://www.trainingsimulations.com/training_products/executive/executive.php

Retailer
Retailer er, som navnet antyder, en business simulation, der simulerer en detailhandelsbutik eller –kæde. Som standard kan man vælge mellem 5 forskellige markedsscenarier. Vi tilbyder også at udvikle specifikke, egne scenarier, der bygger på egne oplysninger om demografi, varenumre, indkøbs- og salgspriser, etc. Retailer er speciel velegnet til at træne shopmanagers og ledere i branchen.
Action Learning Partners har erfaring i anvendelsen af Retailer fra ledende dansk detailhandelskæde.

Mere information om Retailer: http://www.trainingsimulations.com/training_products/retailer/retailer.php

Entrepreneur
Entrepreneur er baseret på en ”start-up” simulering af en mindre producerende virksomhed. Det er ideelt for enhver, der påtænker at etablere en virksomhed. Entrepreneur er ikke interaktivt – dvs. at man kæmper mod computeren og ikke mod hinanden. Det er mest velegnet til individuel læring eller læring i små grupper.

Mere information om Entrepreneur: http://www.trainingsimulations.com/training_products/entrepreneur/entrepreneur.php

Servisim
Servisim er særlig velegnet til at træne marketing strategi i en servicevirksomhed. Virksomhederne udvikler, producerer og markedsfører serviceydelser med de særlige koncepter, der er knyttet hertil, fx service kvalitet, service management, HRM – herunder træning, teambuilding, bonusprogrammer, etc.
Action Learning Partners har stor erfaring i anvendelsen af Servisim – både i den private og den offentlige sektor.

Mere information om Servisim: http://www.prism.fr

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99