Strategisk Laboratorium

StratLab er et strategisk laboratorium, der er baseret på business simulations.
Piloter har i årevis brugt flysimulatorer til hurtigere og mere effektivt at lære kunsten, at flyve. Kirurger har for nylig indført operationssimulatorer i træningen af kommende kirurger. Resultaterne taler for sig selv. De bliver langt hurtigere ”flyvefærdige”, og antal fejl reduceres væsentligt– når det er virkelighed.

Get Adobe Flash player

Figuren viser flowet i StratLab.

På management skoler og i forretningslivet har business simulations længe været anset for en af de mest effektive træningsmetoder. Denne ”hands-on” metode har vist sig at give en langt dybere, handlingsorienteret og vedvarende læring end casestudier og forelæsninger.

Confucius: ”I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand”

Business simulations bruges til at overføre teori til praksis og give mange års erfaring på kort tid. Der veksles hele tiden mellem input om teoretiske koncepter, beslutninger i simuleringsprogrammet og gennemgang af resultater. Herved demonstreres hvordan teori anvendes (og ikke anvendes) i praksis. Faktisk tilbyder et simuleringsprogram et risikofrit laboratorium og læringsmiljø. Men, business simulations er ikke blot lærerigt, det er tilmed både sjovt og meget engagerende.

Simulering

Action Learning Partners har mere end 20 års erfaring i at træne studerende og ledere i strategiske og teoretiske koncepter ved hjælp af business simulations. Målet er hurtigt og effektivt at lære deltagerne at udvikle og eksekvere bæredygtige strategier, eller at anvende teoretiske koncepter i praksis. Resultaterne taler også her for sig selv.

De business simulations, som Action Learning Partners anvender, dækker de fleste nøgleområder, en organisation normalt arbejder med, inkl. produktudvikling, produktion, salg, marketing, service, kvalitet, finans og HRM.

Vores leverandører /Læs mere
Aktuelle programmer /Læs mere
Download notat om simulering /Klik her

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99