Fordele og ulemper ved action learning

Det, der kendetegner action learning, er, at læring foregår meget mere på jobbet end i ”klasseværelset”, at den har betydelig mere uformel karakter, at den har stor fokus på indsigtsfuld spørgeteknik og refleksion, og at den lægger vægt på både individuel læring og overførsel af læring til organisationen.

Fordelene ved action learning i forhold til traditionel læring er frem for alt, at metoden skaber betydelig større forpligtelse og engagement samt væsentlig større medansvar for læringen blandt deltagerne. Desuden er sandsynligheden for, at læringen efterfølgende institutionaliseres i organisationen (overførsel af læring), væsentlig større. Endelig betyder action learning, at læringsforløbet automatisk får en mere ligelig fordeling mellem indhold og læring sammenlignet med traditionelle læringsforløb, der primært har fokus på indhold.

Er der ingen ulemper ved action learning? Jo, læringen foregår over lidt længere tid. Det er simpelthen nødvendigt for at sikre en grundig og indsigtsfuld refleksion. I forbindelse med den konkrete opgave er geografien desuden en udfordring, som kan have nogle omkostningsmæssige konsekvenser.

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99