Brugen af action learning

Action Learning Partners har altid et element af action learning bygget ind i sine ydelser. Det kan være mere eller mindre, men refleksion, fx, er altid med. Arbejder vi fx i vores StratLab, sørger vi altid for at sikre læring gennem indsigtsfulde spørgsmål, fx ”hvad gik godt/mindre godt?, hvad var årsagen?, hvad skulle vi have gjort?, hvad skal vi gøre fremadrettet?

Action Learning Partners gennemfører også egentlige action learning projekter. De drejer sig enten om løsning af en overordnet vigtig udfordring eller problemstilling, eller om løsning af en personlig udfordring eller problemstilling hos den enkelte deltager, samtidig med at læring øges hos både deltager og i organisationen. Vi har erfaringen, vi kender processen, og vi har værktøjerne.

Systematisk integration af læring

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99