Baggrunden for action learning

En række forskere inden for læringsteori, fx Margerison, Mumford eller Pedler, har udviklet en ny tilgang til læring, som især tager afsæt i Reginald Revans teorier om action learning. Action learning fokuserer i sin oprindelige form på en dyb analyse af gennemførte handlinger i forbindelse med et konkret projekt v.hj.a. indsigtsfulde spørgsmål. Herved opstår ny viden, som kan føre til bedre færdigheder og bedre resultater. Revans oprindelige definition på læring var:

L = P + Q

hvor ”L” betyder ”learning”, ”P” betyder ”programmed knowledge” (viden + erfaring), og ”Q” betyder ”questioning”.

Den nye definition på læring lyder:

Q + (P + Q + I + R) = L

hvor “I” betyder “implementation” eller “action”, og “R” betyder “reflection”.

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99