Ydelser

Alle ydelser i Action Learning Partners er grundlæggende baseret på action learning filosofien og rettet mod, at forbedre evnen til at tænke og arbejde strategisk. Action Learning Partners arbejder på både individ-, afdelings- og organisationsniveau. Vi inddeler vore ydelser i 4 hovedområder – StratLab, StratConsult, StratManagement samt Action Learning.


YdelsestrekantStratLab
Der er tale om et strategisk laboratorium, som er baseret på en avanceret business simulation, hvor ledere – ligesom piloter i en flysimulator – hurtigt og effektivt kan udvikle og træne deres strategiske kompetencer i et risikofrit miljø.

Læs mere

StratConsult
Vi leverer strategisk rådgivning, hvor vi rådgiver, sparrer, coacher og yder processtøtte eller underviser ledelsen i forbindelse med konkrete projekter. Målet er, at skabe bedre resultater gennem øget strategisk indsigt.
Læs mere

StratManagement
Strategisk management er konkrete værktøjer og kurser, der er med til at udvikle lederskabet for både top- og mellemledere med udgangspunkt i en strategisk tilgang og baseret på action learning.
Læs mere

Action Learning
Er en læringsmetode, der af mange anses for den mest effektive læringsmetode. Ressourceforbruget ved at bruge action learning er i regelen større end ved traditionelle læringsmetoder, men udbyttet er til gengæld væsentlig større. Alle vore ydelser indeholder altid action learning i større eller mindre udstrækning.


/Læs mere (download brochure om ALP)

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99