Netværk

Action Learning Partners har et fremragende netværk, der både tæller folk fra andre virksomheder, selvstændige konsulenter samt folk fra universitetssektoren. Deres spidskompetence ligger typisk indenfor strategi, strategisk analyse, økonomi, marketing, markedskommunikation, læring eller HRM. Mange af de opgaver, vi løser, løses faktisk i et samarbejde med en eller flere af disse.
Vurderer vi, at en opgave er for omfattende eller udenfor vores egen ekspertise, trækker vi på vores netværk eller henviser kunder direkte til dem.

Netværket omfatter bl.a. følgende:

Claus Bekker
Claus Bekker Jensen er konsulent, facilitator, illustrator, billedkunstner og forfatter. Han kombinerer visualisering og pædagogik – blandt andet på kurset ”Visuel formidling”. Her bliver undervisere, foredragsholdere og andre formidlere trænet i at omsætte “kedeligt” fagstof til letforståelige og inspirerende visuelle budskaber. Claus underviser også i ”Personlig planlægning”, ”Effektive møder”, ”Præsentationsteknik”, ”Mind Mapping” og Medarbejderudviklingssamtaler”. Claus er medforfatter til bøgerne ”Planlæg bedre”, Bedre mødekultur, “Præsentationer der fænger”, bind 1 og 2 samt bogen “Visuel Mind Mapping”, og han ejer firmaet, Visuel Vision. Web: www.visuel-vision.dk

Claus Trolle
Er uddannet HD på Copenhagen Business School. Hans kernekompetencer er forretningsudvikling, strategisk ledelse, forandringsledelse, organisationsudvikling, køb og salg af selskaber, samt interim ledelse. Har 40 års erfaring fra velkendte danske og internationale virksomheder indenfor fødevare- og byggevarebranchen. Gennem mange år som topleder i Danisco A/S og de seneste 12 år som adm. dir. i Akzo Nobel A/S/ Sadolin A/S. Har været medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri (DI) samt i procesindustriens bestyrelse og formand i landsdækkende brancheforeninger. Nu medlem af flere bestyrelser.

Hans Jørgen Lorenzen
Cand.merc. og MBA. Han har omfangsrig praktisk erfaring indenfor international management for bl.a. A.P.Møllers Industrigruppe og Incentive gruppen. Han er ejer af Euro Export Consult A/S, som tilbyder praktisk, resultatorienteret virksomhedsrådgivning inden for internationalisering og globalisering især for smv-virksomheder. www.eec.dk

Helle-Gerd Frandsen
Har været ansat leder og ledelseskonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Novo Nordisk A/S og DSB og driver i dag sit eget konsulentfirma med fokus på forandring, kultur, konflikthåndtering, samarbejdstræning og mødeledelse. Hun har en international proceskonsulentuddannelse fra Belgien og Schweiz og er
certificeret i anerkendte personligheds-og gruppetests. www.helle-gerd.dk

Henrik Audon
HD i Afsætningsøkonomi fra CBS. Partner i Audon Partners, Corporate Finance A/S – den danske del af M&A International Inc. – verdens største alliance af rådgivningsfirmaer, der rådgiver i forbindelse med internationale overdragelser af mellemstore virksomheder. Tidligere adm. direktør i Olympia, Skandinavien, viceadm. direktør i Rank Xerox, Danmark, Salgsdirektør i Rank Xerox Int´l, London salgsdirektør i Rank Xerox UK Ltd., Markedsdirektør i OTA A/S – den skandinaviske del af The Quaker Oats Company, Chicago. Tidligere formand for M&A International Inc., Dansk Markedsføringforbund og Civiløkonomerne. Web: www.audonpartners.dk  

Henrik Olsen
Med en baggrund som selvstændig i over 20 år og sammenlagt 30 år i den grafiske branche har det givet ham den erfaring, der skal til for at kunne rådgive og undervise inden for områder som fx Forhandlingsteknik, Spørgeteknik, Coaching, MindMap eller salgstræning. Han dækker fint spændingsfeltet mellem forretningsplanlægning og – udvikling og de ”bløde” menneskelige kvalifikationer. www.henrik-olsen.dk

H. C. Ralking
Er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Efteruddannelse bl.a. ved Göteborg Universitet og Henley. Han er ejer af Konsulentfirma HC Ralking (siden 1989).HC har mere end 30 års erfaring som konsulent og underviser i såvel den offentlige som den private sektor. HC kernekompetencer er research og strategi, organisationsudvikling samt innovation og forretningsudvikling. HC har desuden beskæftiget sig meget med action learning og elearning. HC arbejder meget med innovationsprojekter, hvor bl.a. værktøjet Innovation Quotient er en drivkraft til at skabe forretningsudvikling. Web: www.ralking.dk

Keld Harbo
Cand. merc. af uddannelse. Han har en baggrund fra konsulentbranchen, hvor han har rådgivet virksomheder om strategi og forretningsudvikling. Han var nogle år direktør i en hollandsk koncern, hvor han arbejdede med markedsføring af elektro-medicinsk udstyr i Europa. Han har i 7 år arbejdet med internationalisering og eksportudvikling for Danmarks Eksportråd og var 2003-2010 lektor ved Syddansk Universitet, hvor han har undervist i strategi og ledelse og entrepreneurskab. Sideløbende hermed har han været særdeles aktiv i bestyrelsen for mange mindre/mellemstore virksomheder. I september 2010 blev han direktør for Advokatfirmaet Advodan i Holbæk. Egen hjemmeside http://www.berkland.dk.

Jesper Strandgaard Pedersen
Cand.scient.pol., Ph.D. og Professor på Copenhagen Business School, hvor han arbejder med særlige opgaver inden for organisation og ledelse af kreative og innovative virksomheder. Han har i flere år forsket i organisatoriske ændrings- og transformationsprocesser, spredning af viden samt organisatorisk identitet og legitimitet. Derudover har han bl.a. været gæsteprofessor ved flere udenlandske universiteter.

Kirsten Andersen
Er oprindelig uddannet agronom og har i en årrække arbejdet som konsulent i brancheorganisationen, Danske Slagterier. I 1991 etablerede hun Mnemosyne kurser og udvidede senere med forlagsvirksomhed, så firmaet i dag hedder Mnemosyne kurser og forlag. Hun er en trænet instruktør of foredragsholder inden for Forhandlingsteknik, Personlig Planlægning, Bedre Mødekultur, Visuel Mind Mapping og Præsentationsteknik, og har skrevet bøger om samme emner, herunder: Planlæg bedre – få mere tid, Bedre mødekultur, Præsentationer der fænger, bind 1 og 2 samt Visuel Mind Mapping. www.mnemosyne.dk

Mike Hohnen
Mike holds an MBA, from the International Management Centres Association, awarded with distinction for work-based Action Learning. He is bilingual (English & Danish) and speaks fluent French – and decent German. He is also certified as an ‘Action Learning Master Facilitator’ and Team Management Systems Facilitator. He is a service management specialist and a passionate advocate of Action Learning. Today he delivers Action Learning based leadership development programmes and coaching based on the theoretical framework of The Service Profit Chain. Mike works as a coach, consultant, teacher and keynote speaker. He has taught at BSN in the Netherlands and in South Africa, Canadian School of Management and in house in a numerous Hospitality organisations. Currently he is running a diploma in service management program in association with the University of Chester (UK). Web:www.mikehohnen.com

Ole E. Andersen
Er uddannet cand.scient.soc.. Hans spidskompetencer er medieanalyse- og udvikling, reklame- og kommunikationsstrategi, og markedsanalyse. Ole er ekstern lektor på CBS, forfatter, foredragsholder, underviser, rådgiver og analytiker i media – og kommunikationsplanlægning på strategisk niveau. Han ejer og driver MarkedsDialog, som er både en konsulentvirksomhed og en måde at tænke på, og har skrevet bøgene “Nye kurver i medialandskabet” (2005) og “Reklamekampagnen” (2009). Web: www.markedsdialog.dk

 Steen Pedersen
Har Merkonom som grunduddannelse, og har siden uddannet sig i ind- og udland. Fx er han certificeret Lean Expert og har Master Black Belt på Six Sigma. Ejer og driver WDP Consulting, der er ledelses konsulenter, specialiseret i proces, mennesker, og organisatorisk udvikling – herunder især Six Sigma Lean. Driver consultingtools – herunder 360 graders feedback, personlige assesments, karriere- og stressværktøjer, klima- og medarbejder undersøgelser, on-line performance managementsystemer – alle tilpasset eller branded til kunden. Alle værktøjer er validerede med henblik på den optimale sikkerhed for brugeren. Web: www.wdp-scan.com og www.consultingtools.dk.

Torben Laustsen
Cand.merc. Iværksætter og ledende partner i software virksomhederne TricTrac, der udvikler professionelle spørgeskemaværktøjer og OfficeReports, der udvikler tilføjelsesprogrammer, der udvider Word og PowerPoint til at være brugervenlige analyseværktøjer, der kan omsætte data til information i form af fx tabeller og grafer integreret i rapporter og præsentationer. Har tidligere etableret og været partner i analyseinstituttet I & A Research. Har i mere end 20 år arbejdet med forenkling og effektivisering i indsamling og formidling af af data. www.trictrac.com og www.officereports.com

Tue Heiselberg
Er uddannet HD på Copenhagen Business School og er ejer af Penta Strategy ApS. Han arbejder især med strategi, forretningsudvikling og globalisering. Hans brede erfaring er opnået gennem mange års arbejde som konsulent i Deloitte og som leder i Danfoss. www.pentastrategy.com

Services

Motivation Rådgivningsprocessen Action learning Fra ledelse til lederskab Strategisk rådgivning Strategisk laboratorium

Kontakt os

Action Learning Partners Danmark A/S
Sømarksvej 14
DK-2900 Hellerup

Mail: alp@al-partners.dk
Tel: +45-33 91 36 99
Fax: +45-33 91 34 99